englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Bi ht tiếng Anh >> help me!!!

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: nguthiditha
 member
 ID 15236
 Date: 05/31/2007


help me!!!
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
mnh rất thch bi " love to be love by you " ai dịch dm mnh với. Thanks nhu

gp kiến
 Reply: cun07
 member
 REF: 92720
 Date: 05/31/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
well,
my opinion, meaning of that seems your nickname!!!!!!!!
what else do u think?


 
 Reply: nguthiditha
 member
 REF: 92873
 Date: 06/03/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
This's my name. Nguyễn Thị Diệu Thanh

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group