englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Bi ht tiếng Anh >> Butterfly

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: mituot
 member
 ID 15230
 Date: 05/31/2007


Butterfly
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Artist: Smile
Composer: unknown

Where's my samurai

I've been searching for a man
All across Japan
Just to find, to find my samurai
Someone who is strong
But still a little shy
Yes i need, I need my samurai

Ay, Ay, Ay, I'm your little butterfly
Green, black and blue, make the colors in the sky
Ay, Ay, Ay, I'm your little butterfly
Green, black and blue, make the colors in the sky

I've been searching in the woods
And high upon the hills
Just to find, to find my samurai
Someone who won't regret
To keep me in his net
Yes I need, I need my samurai

Ay, Ay, Ay, I'm your little butterfly
Green, black and blue, make the colours in the sky
Ay, Ay, Ay, I'm your little butterfly
Green, black and blue, make the colours in the sky

Ay, iyaiyai,
Ay, iyaiyai,
A-a-a iyaiyai
Where's my samurai

www.henantrua.vn - Trang ket ban - Tim la thay!!!
gp kiến
 Reply: mituot
 member
 REF: 92688
 Date: 05/31/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Bạn no thch bi ht ny, th cho mnh email mnh sẽ gọi cho bạn.

 
 Reply: baohan
 member
 REF: 96243
 Date: 09/27/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
http://www.youtube.com/watch?v=1VNCeaxADws
[youtube]1VNCeaxADws[/youtube]


 
 Reply: midiamond
 member
 REF: 100053
 Date: 06/18/2010


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
hay do' ^^ :D

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group