englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Bi ht tiếng Anh >> Giup minh voi!!!!!

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: cuong200281
 member
 ID 15217
 Date: 05/29/2007


Giup minh voi!!!!!
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Mnh muốn c lời bi ht SAY YOU WILL...

gp kiến
 Reply: manhphu
 member
 REF: 92623
 Date: 05/29/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Say you will - Tokyo Square

Say you will,say you will be mine
I just keep missing you tonight
I feel so unsure,I feel so alone
I just don't dare to open my eyes
Into deep,going in too deep
I can't get you out of my mind
Baby no matter just how hard I try
I don't want to be alnoe tonight
Won't you be my guilding light
Lead the way to be by your side
Won't you be my star tonight
I need more than a neon light


 
 Reply: cuong200281
 member
 REF: 92624
 Date: 05/29/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Cảm ơn bạn rất nhiều! Khi no dảnh mời bạn đi uống cafe với mnh...:)

 
 Reply: manhphu
 member
 REF: 92648
 Date: 05/30/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Khi no bạn mời nhất định mnh sẽ đi , hihi

 
 Reply: cuong200281
 member
 REF: 92750
 Date: 05/31/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Vui long cho minh so mobi di...Co gi moi alo dc chu..hihi

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group