englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Bi ht tiếng Anh >> When you say nothing at all

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: hoaiphuong1983
 member
 ID 15191
 Date: 05/27/2007


When you say nothing at all
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien

When you say nothing at all


gp kiến
 Reply: amateur
 member
 REF: 94685
 Date: 07/20/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
bai nay hay tuyet nhung ban co the chi cho minh cach post nhac hay cideoclip len khong????????

 
 Reply: amateur
 member
 REF: 94732
 Date: 07/23/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
embed src="

 
 Reply: hoaiphuong1983
 member
 REF: 99741
 Date: 08/18/2009


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
To:amateur
Thật xin lỗi v khng c đọc lời yu cầu của bạn.....Hm nay tnh cờ đọc lại,th thấy bạn c hỏi về cch post bi hảt ở web khc ln tại diễn đn,để share with everyone in here....

Nếu bạn biết cch rồi th thi,cn nếu vẫn chưa lm được,.....Th vui lng nghe lời hướng dẫn muộn mn ny của mnh vậy....hiii....

Ở bất cứ website no cũng vậy thường c những đường link cho mnh copy v post sang cc web or blog.....v...v....
Bạn nhấn vo video no m bạn muốn post ......
-Tm ở đường link c dng chữ : Embed
-And then copy ton bộ nội dung trong khung đ
-Sau đ Past nội dung vừa copied v post ln thi!

Đơn giản như đang giỡn vậy đ....
Chc vui vẻ !


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group