englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Bi ht tiếng Anh >> tim gium minh bai love you and love me , thank nhiu

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: hoaxuyenchi
 member
 ID 15010
 Date: 05/14/2007


tim gium minh bai love you and love me , thank nhiu
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
nho cac ban tim gium minh bai :'Love you and love me'
cam on cac ban nhieu


gp kiến
 Reply: manhphu
 member
 REF: 91829
 Date: 05/15/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
 
 Reply: lovelykitty
 member
 REF: 96336
 Date: 10/03/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
0 ai ht được lun(>___<)
love you and love me 从不曾忘记和你在一起的甜蜜
love you and love me 从不曾怀疑你是我永远的唯一
可是忽然仿佛丢了你
my love 我冷得无法呼吸 可是忽然仿佛回不去
象是只迷途在北极的鱼
i miss you now where are you going 想念曾经最温暖的海底
i need you now where are you going 想让赤道温暖最寒冷的北极
love you and love me 如果你还有感应 请指引我游向你
love you and love me 但大海无边无际
我还能不能重回到你的怀里
-------------------------------------------------------------------
Love you and love me
Cong bu ceng wang ji he ni zai yi qi de tian mi
Love you and love me
Cong bu ceng huai yi ni shi wo yong yuan de wei yi
Ke shi hu ran fang fu diu le ni

My love
Wo leng de wu fa hu xi
Ke shi huran fang fu hui bu qu
Xiang shi zhi mi tu zai bei ji de yu

I miss you now where are you going
Xiang nian ceng jing wen nuan de hai di
I need you now where are you going
Xiang rang chi dao wen nuan zui han leng de bei ji

Love you and love me
Ru guo ni hai you gan ying
Qing zhi yin wo you xiang ni
Love you and love me
Dan da hai wu bian wu ji
Wo hai neng bu neng zhong hui dao ni de huai li


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group