englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Bi ht tiếng Anh >> tim dum minh bai "love paradise nhe"

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: nhocmeocon
 member
 ID 14940
 Date: 05/04/2007


tim dum minh bai "love paradise nhe"
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
cam on nhieu

gp kiến
 Reply: manhphu
 member
 REF: 91648
 Date: 05/05/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Mnh tm trn Google được 2 bi Love paradise , khng biết bạn cần bi của ai ? Mnh đăng thử bi của Kelly CHen , đon đy l bi bạn cần :You're always on my mind / All day just all the time
You're everything to me /Brightest star to let me see
You touch me in my dreams /We kiss in every scene
I pray to be with you through rain and shiny days

I'll love you till I die / Deep as sea
Wide as sky / The beauty of our love paints rainbows
Everywhere we go / Need you all my life
You're my hope / You're my pride
In your arms I find my heaven
In your eyes my sea and sky
May life be our love paradise


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group