englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Bi ht tiếng Anh >> chỉ cần 1050 đ bạn sẽ c được kiến thức bổ ch cho tương lai

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: heocon789
 member
 ID 14777
 Date: 03/25/2007


chỉ cần 1050 đ bạn sẽ c được kiến thức bổ ch cho tương lai
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
để nhận bi test của BRITISHCONCIL,bạn hy nhắn tin:
NAP letrock ,gởi đến 8730
bạn sẽ nhận 1 bi test
ti đ thử v n trng khớp với cc đề thi quốc tế ^_^
TỐt nhất bạn hy soạn 3 tin lin tiếp v 1 tin cho đp n
Chc bạn thnh cng trong học vấn ^_^


gp kiến
 Reply: honey76
 member
 REF: 91078
 Date: 03/27/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
hehe..Ci n nghe như nạp Vcoin hơn..ấy nhỉ????

 
 Reply: nangmai
 member
 REF: 91129
 Date: 03/29/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
nghe th hay đ m mnh lại chẳng biết g cả bạn ạ ^_^

 
 Reply: kokono
 member
 REF: 91463
 Date: 04/19/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
ở đy cũng c người chơi game của vtc sao m lại bảo như nạp Vcoin hihi

 
 Reply: kimau
 member
 REF: 91633
 Date: 05/05/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Thương thay cho kẻ ham tiền
Tưởng rằng ham học lại ghiền chơi games


 
 Reply: manhphu
 member
 REF: 91643
 Date: 05/05/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Đề nghị cc bạn cẩn thận với bi viết ny nh , mỗi tin nhắn như trn gửi đến 8730 ti khoản điện thoại của bạn sẽ bị trừ 15
000 VNĐ v ci ti khoản Audition của anh chng viết bi ny sẽ được cộng vo ngần ấy tương ứng Vcoin (một loại tiền ảo trong Game) . Tiếc thay cho heocon , v c mấy ci tiền hư ho đấy m mang một ci danh khng c g đẹp đẽ : LỪA ĐẢO!


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group