englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Bi ht tiếng Anh >> tm dm tớ bi "please tell me why?" đi

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: meobonmat
 member
 ID 14739
 Date: 03/17/2007


tm dm tớ bi "please tell me why?" đi
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
cảm ơn nhiều

gp kiến
 Reply: lovelycat
 member
 REF: 90934
 Date: 03/17/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Bài này đã có trong list bài hát Song list ( updated on 1:51AM GMT+7 March 5th 2007 )Danh sách các bài hát có trong mục Bài hát Tiếng Anh Bạn có thể tìm các lời bái hát khác ở đây.

Please tell me why - Korean song (Lyric) 
 Reply: windanddust
 member
 REF: 90983
 Date: 03/20/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
bai nay da~ duoc post len roi, ban co the tim nhung trang truoc, co dich sang loi Viet so so
chuc ban vui !


 
 Reply: nhocmeocon
 member
 REF: 91093
 Date: 03/27/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
acmr ơn nhiều!!! nhưng khng c bản dịch tiếng anh ? tiếng nhật kh hy kinh khng!!! nhn vo muốn t hoả, chả đọc được g hết!!!hic bi ny hay cực nhỉ. gi m hy được th cn tuyệt hơn nhiều


 
 Reply: manhphu
 member
 REF: 91103
 Date: 03/27/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Mnh đ đăng lời dịch tiếng Anh của bi ht ny ln rồi đ , bạn xem lại đi nh !
Please tell me why - Korean song (lyric,english trans,vietnamese trans)
Thn !


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group