englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Bi ht tiếng Anh >> the tide of hide

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: bluecloud
 member
 ID 14729
 Date: 03/15/2007


the tide of hide
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
gip mnh vvowupscho mnh lời bi ht THE TIDE OF HIGH

gp kiến
 Reply: manhphu
 member
 REF: 90898
 Date: 03/15/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
KHng biết bi bạn cần c phải l bi The tide is high của nhm nhạc H Lan Atomic Kitten khng ? BẠn kiểm tra xem nh:

Never give up
Yeeaaah
Never give up

The tide is high but Im holding on
Im gonna be your number one
Im not the kind of girl
Who gives up just like that
Oh, no

Its not the things you do
That tease and hurt me bad
But its the way you do
The things you do to me
Im not the kind of girl
Who gives up just like that
Oh, no

The tide is high but Im holding on
Im gonna be your number one
The tide is high but Im holding on
Im gonna be your number one
Number one
My number one
Number one

Every girl wants you to be her man
But Ill wait right here til its my turn
Im not the kind of girl
Who gives up just like that
Oh, no

The tide is high but Im holding on
Im gonna be your number one
The tide is high but Im holding on
Im gonna be your number one
Number one, number one

Every time that I get the feeling,
You give me something to believe in,
Every time that I got you near me
I know the way that I want it to be,
But u know Im gonna take my chance now,
Im gonna make it happen some how,
And you know I can take the pressure
A moments pain for a lifetimes pleasure

Every girl wants you to be her man
But Ill wait right here til its my turn
Im not the kind of girl
Who gives up just like that
Oh, no

The tide is high but Im holding on
Im gonna be your number one
The tide is high but Im holding on
Im gonna be your number one

Every time that I get the feeling,
You give me something to believe in,
Every time that I got you near me
I know the way that I want it to be,
But u know Im gonna take my chance now,
Im gonna make it happen some how,
And you know I can take the pressure
A moments pain for a lifetimes pleasure

The tide is high but Im holding on
Im gonna be your number one
The tide is high but Im holding on
Im gonna be your number one
Number one, number one...

Fades out


 
 Reply: bluecloud
 member
 REF: 90959
 Date: 03/18/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
cảm ơn manh phu nha[gọi nick v khmg bt tn u l ai] thank you very much

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group