englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Bi ht tiếng Anh >> mnh rất muốn c lời bi ht bạn no c th cho mnh nha

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: bluecloud
 member
 ID 14728
 Date: 03/15/2007


mnh rất muốn c lời bi ht bạn no c th cho mnh nha
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
bi ni mnh thch lắm

gp kiến
 Reply: hoaiphuong1983
 member
 REF: 90939
 Date: 03/17/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
ban thich loi bai hat?
nhung khong noi cu the loi bai hat nao?
lam sao moi nguoi post len cho ban duoc?


 
 Reply: honey76
 member
 REF: 91053
 Date: 03/25/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Uh. Đng đấy!! Ni thik c lyric m hổng chịu cho bt tn bi no th..po' tay thật..

 
 Reply: prettygirl
 member
 REF: 91146
 Date: 03/29/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
c phải bạn thch bi:the tide of hight

 
 Reply: prettygirl
 member
 REF: 91147
 Date: 03/29/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
c phải bạn thch bi:the tide of hide.dung ko


 
 Reply: bluecloud
 member
 REF: 91187
 Date: 04/01/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
sorry dng bi mnh thch l THE TIDE IS HIGH nhưng mnh đnh thiếu cảm ơn nhiều v đ hỏi

 
 Reply: hoaiphuong1983
 member
 REF: 91208
 Date: 04/02/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai

Blondie - The Tide Is High Lyrics


The tide is high but I'm holding on
I'm gonna be your number one
I'm not the kind of girl who gives up just like that
Oh, no

It's not the things you do that tease and wound me bad
But it's the way you do the things you do to me

I'm not the kind of girl who gives up just like that
Oh, no

The tide is high but I'm holding on
I'm gonna be your number one
Number one, number one

Every girl wants you to be her man
But I'll wait my dear 'til it's my turn

I'm not the kind of girl who gives up just like that
Oh, no

The tide is high but I'm holding on
I'm gonna be your number one
Number one, number one

Every girl wants you to be her man
But I'll wait my dear 'til it's my turn

I'm not the kind of girl who gives up just like that
Oh, no

The tide is high but I'm holding on
I'm gonna be your number one
[Repeat and ad lib until fade]


 
 Reply: daugaudangyeu
 member
 REF: 97282
 Date: 12/05/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
phải ni r bi no th mới post được chứ

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group