englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Bi ht tiếng Anh >> Zombie - The Cranberries

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: manhphu
 member
 ID 14617
 Date: 02/22/2007


Zombie - The Cranberries
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Song title: Zombie LYRICS
Artist: Zombie Performed by Cranberries
Visitors: 8408 visitors have hited Zombie Lyrics since Feb 12, 2007.
Print: Cranberries - Zombie Lyrics print version
Ringtone: Click here to search and send Cranberries polyphonic ringtone to your cell phone....
Another head hangs lowly,
Child is slowly taken.
And the violence caused such silence,
Who are we mistaken?

But you see, it's not me, it's not my family.
In your head, in your head they are fighting,
With their tanks and their bombs,
And their bombs and their guns.
In your head, in your head, they are crying...

In your head, in your head,
Zombie, zombie, zombie,
Hey, hey, hey. What's in your head,
In your head,
Zombie, zombie, zombie?
Hey, hey, hey, hey, oh, dou, dou, dou, dou, dou...

Another mother's breakin',
Heart is taking over.
When the vi'lence causes silence,
We must be mistaken.

It's the same old theme since nineteen-sixteen.
In your head, in your head they're still fighting,
With their tanks and their bombs,
And their bombs and their guns.
In your head, in your head, they are dying...

In your head, in your head,
Zombie, zombie, zombie,
Hey, hey, hey. What's in your head,
In your head,
Zombie, zombie, zombie?
Hey, hey, hey, hey, oh, oh, oh,
Oh, oh, oh, oh, hey, oh, ya, ya-a...gp kiến
 Reply: manhphu
 member
 REF: 90602
 Date: 02/23/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Lời dịch :

Another head hangs lowly.......một sinh mạng lại gục xuống
Child is slowly taken;.... một đứa trẻ lại bắt đầu bước vo cuộc chiến
And the violence caused such silence;..... v những sự khắc nghiệt của chiến tranh lm nn sự im lặng ny
Who are we mistaken?....Ai trong chng ta đ sai lầm ?
But you see, its not me;... Nhưng bạn biết rằng đ khng phải ti
Its not my family;... CŨng khng phải gia đnh ti
In your head, in your head;... trong đầu bạn , trong tm tr bạn
Theyre fightin!... Họ đang đnh nhau
With their tanks, and their bombs;... Với xe tăng , với bom đạn của họ
And their bombs, and their guns;... Với sng ống của họ
In your head, in your head;.... Trong tm tr bạn
Theyre cryin!... Họ đang go khc

In your head! In your head!... Trong tm tr bạn
Zombie! Zombie! Zombie-ie-ie!... L những thy ma
Whats in your head, in your head?... Trong đầu bạn , trong tm tr bạn l những g ?
Zombie! Zombie! Zombie-ie-ie-ie-oh!... L những thy ma

Another mothers breaking;...Một người mẹ no đ đang suy sụp
Heart is taken over.... tri tim tan vỡ
When the violence causes silence;... những sự c liệt của chiến tranh gy nn sự im lặng đng sợ
We must be mistaken.... Chng ta đ sai lầm
Its the same old theme;... CŨng như chuyện trong qu khứ
Since 1916! ... Từ năm 1916
In your head, in your head;... Trong đầu bạn , trong tm tr bạn
Theyre still fightin!.... Họ vẫn đang đnh nhau
With their tanks, and their bombs;... Với xe tăng , bom đạn của họ
And their bombs, and their guns;... V sng ống
In your head, in your head!... Trong tm tr bạn
Theyre dyin!.... Họ đang chết đi

In your head! In your head!... Trong tm tr bạn
Zombie! Zombie! Zombie-ie-ie!... L những thy ma
Whats in your head, in your head?... Ci g trong tm tr bạn ?
Zombie! Zombie! Zombie-ie-ie-ie-oh!.. Chnh l những thy ma
Oh, oh, oh, oh, oh, oh, hey-oh, yeah, yeah, yeah


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group