englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Bi ht tiếng Anh >> i want to speak English fluently .... what does me do ?

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: ngocquang997
 member
 ID 14560
 Date: 02/06/2007


i want to speak English fluently .... what does me do ?
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
hi every body...........i want to speak English fluently .... what does me do ? can you help me ? .......... thanks you very much ( ....xie xie ... cảm ơn ... kamsahamnita ....)

gp kiến
 Reply: ngocquang997
 member
 REF: 90427
 Date: 02/06/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Please you contact with me by my nick YH is quang9981 ,,,,,,,, my mail is quang9981@yahoo.com ......

 
 Reply: nhocyeudoi
 member
 REF: 90436
 Date: 02/06/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Bạn hy đọc bằng cảm xc của mnh ! Thầy c chỉ l ng` dạy mnh kĩ thuật để ni chnh xc nhưng ci hay l ở chỗ bạn thể hiện cảm xc! Nếu bạn thể hin được cảm xc th bạn ft m ko chuẩn nhưng ng` nghe vẫn hiểu đựoc điều bạn muốn ni ! để ni thật hay bạn nn nghe băng hay cc chưuong trnh nhu một cht ,nghe c vẻ lạ nhưng nếu bnạ ngeh nhu thfi tự khăc bạn sẽ nhận thức đựoc cch đọc mọt cch tuyệt với nhất! Chc bạn may mắn!

 
 Reply: sontiny
 member
 REF: 90447
 Date: 02/07/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
U asked sth wrong in ur context : What does me do?
English Native people can not understand this.
May I help u correct this?
You should ask: What shall(or should or can) I do?
Here, in the case, shall is the most polite.
And thank instead of thanks in the context: thanks u very much

By the way, have u ever read E story loudly at home or repeated some E words after u looked them up in ur Electronic English-Vietnamese dictionary or made conversation with some1 by English? If u do one of the ways, I assure u will speak E fluently. Good luck to u.


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group