englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Bi ht tiếng Anh >> Hello, I'm huong

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: phamthihuong
 member
 ID 14551
 Date: 02/05/2007


Hello, I'm huong
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
pham_huong17688@yahoo.com

gp kiến
 Reply: suongglasses
 member
 REF: 90451
 Date: 02/07/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Đy l diễn đn kết bạn ??? Hỏi thi nghen, khng c g đu. HI,all the friend. My name is Suong. I'm thirteen years old anf I'm in grade seven.And you???What grade are you in? How old are you? Where are you from? Are you from Vietnamese.
I only know some vocabulary and grammer in English


 
 Reply: suongglasses
 member
 REF: 90453
 Date: 02/07/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
sorry. My mail yahoo is suongglasses@yahoo.com.vn


 
 Reply: phucpt
 member
 REF: 90467
 Date: 02/08/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Cho bạn phamthihuong
Mnh thấy bi của bạn để trong phần bi ht tiếng anh, vậy tụi mnh lin hệ với bạn qua email pham_huong17688@yahoo.com để nghe bi ht "Hello, I'm huong" hay l để nghe bạn ht vậy?


 
 Reply: phamthihuong
 member
 REF: 90470
 Date: 02/08/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Chac chan la ko phai de nghe bai hat :"hello, i'm huong" roi
Neu ban muon nghe chac co le ban phai cho rat lau de minh con sang tac da hi.Con de nghe tui hat a?chac la ko dc roi , vi lam sao ma nghe hat truc tiep dc.Thoi thi ban nghi nhu the nao thi tuy


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group