englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Bi ht tiếng Anh >> ai biet bai " Rythm of the rain " thi bao cho minh voi

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: dqtrang
 member
 ID 14506
 Date: 01/29/2007


ai biet bai " Rythm of the rain " thi bao cho minh voi
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Đy là bài hát nhạc quảng cáo . Chắc các bạn cũng dã nghe r̀i. Nhưng mà tìm lời khó quá . Ńu tìm dược mà dich giùm mình thì càng t́t nhé!

gp kiến
 Reply: nguyenvietlinh83
 member
 REF: 90245
 Date: 01/30/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
hi dqtrang
i'd like to help you, it is very easy to find. you only enter the wed page:google.com.vn/lyrics Rythm of the rain, you will have the song that you want. have a lot of fun.
this is "Rythm of the rain" song.
Listen to the rhythm of the falling rain,
Telling me just what a fool I've been.
I wish that it would go and let me cry in vain,
And let me be alone again.

Now the only girl I've ever loved has gone away.
Looking for a brand new start!
But little does she know that when she left that day.
Along with her she took my heart.

Rain, please tell me, now does that seem fair
For her to steal my heart away when she don't care
I can't love another, when my heart's somewhere far away.

Rain, won't you tell her that I love her so
Please ask the sun to set her heart aglow
Rain in her heart and let the love we know start to grow.


 
 Reply: manhphu
 member
 REF: 90300
 Date: 02/02/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Lời dịch n :


Nhịp điệu cơn mưa rơi

Ti lắng nghe giai điệu của mưa
Tiếng mưa như ni với ti rằng ti chỉ la một kẻ khờ khạo
Mưa ơi xin ngừng rơi để ti khc trong đau khổ
Ti muốn được c đơn một mnh

Người con gi duy nhất m ti yu đ rời xa ti
Em tm kiếm một sự khởi đầu mới mẻ
Người yu b bỏng ,em c biết rằng
Ngy em đi em đ mang theo cả tnh yu của ti

Mưa ơi hy ni cho ti biết điều ny c cng bằng khng
Em đnh cắp tri tim ti khi em chẳng cn yu ti nữa
Liệu ti c thể yu thương ai khc khi tri tim đ mất rồi?

Mưa ni gim ti với em rằng ti yu em lắm
Xin ni mặt trời thắp lửa tri tim em
Hy để mưa rơi trong lng em
V để tnh yu đi ta ngy trước lại thm một lần nảy nở lớn ln . 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group