englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Bi ht tiếng Anh >> minh dang can dich loi bai "Over the rainbow "cua nhom il Divo

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: dqtrang
 member
 ID 14505
 Date: 01/29/2007


minh dang can dich loi bai "Over the rainbow "cua nhom il Divo
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
cac ban giup minh voi

gp kiến
 Reply: dqtrang
 member
 REF: 90298
 Date: 02/02/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Title : Over The Rainbow
Artist : Il Divo

--------------------------------------------------------------------------------
Somewhere over the rainbow
Way up high
There's a land that I heard of
Once in a lullaby

Somewhere over the rainbow
Skies are blue
And the dreams that you dare to dream
Really do come true

Some day I'll wish upon a star
And wake up where the clouds are far behind me
Where troubles melt like lemondrops
Away above the chimney tops
That's where you'll find me

Somewhere over the rainbow
Bluebirds fly
Birds fly over the rainbow
Why then, oh why can't I?
Some day I'll wish upon a star
And wake up where the clouds are far behind me
Where troubles melt like lemondrops
Away above the chimney tops
That's where you'll find me

Somewhere over the rainbow
Bluebirds fly
Birds fly over the rainbow
Why then, oh why can't I?

If happy little bluebirds fly
Beyond the rainbow
Why, oh why can't I?


 
 Reply: manhphu
 member
 REF: 90301
 Date: 02/02/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Lời dịch :

Ở một nơi no đ, pha trn ng cầu vồng
Một nơi no thật cao, cao lắm
C miền đất kia, anh đ từng nghe kể
Trong những bi ht ru của mẹ, của b
Ở một nơi no đ, pha trn ng cầu vồng
Một nơi c bầu trầu thật xanh, xanh thẳm
Nơi những giấc mơ em từng mi mơ về
Sẽ biến thnh sự thực
Rồi một ngy anh ước mnh ln tới những v sao
V tỉnh dậy nơi những ng my cũng tt xa pha dưới
Nơi những rắc rối nhanh chng tan biến đi như hạt mưa rơi
Nơi cch xa những ống khi mịt m
Chnh nơi ấy, em sẽ tm ra anh đ
Một nơi no trn cả ng cầu vồng
Nơi lun c tiếng chim ho ca lảnh lt
Cnh chim kia ơi, ch đ bay cao hơn cả ng cầu vồng
Th v sao ta lại ko lm được điều như vậy?
Vậy nn 1 ngy kia anh ước mnh ln tới những v sao
V tỉnh dậy nơi những ng my cũng tt xa pha dưới
Nơi những rắc rối nhanh chng tan biến đi như hạt mưa rơi
Nơi cch xa những ống khi mịt m
Chnh nơi ấy, em sẽ tm ra anh đ
Một nơi no trn cả ng cầu vồng
Nơi lun c tiếng chim ho ca lảnh lt
Cnh chim kia ơi, ch đ bay cao hơn cả ng cầu vồng
Th v sao ta lại ko lm được điều như vậy?
Cnh chim nhỏ b ơi, ch bay trn cả cầu vồng
Th tại sao ta lại ko thể lm như ch? 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group