englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Bi ht tiếng Anh >> tranhung

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: tranhung
 member
 ID 14443
 Date: 01/16/2007


tranhung
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
cc bạn tm dm mnh lời bi ht "HOLD ME" trong nhạc phim "NGƯỜI MẪU "
DICH CHO MNH TIẾNG VIỆT LUN NHA CC BẠN
CM ƠN NHIỀU LẮM


gp kiến
 Reply: manhphu
 member
 REF: 89930
 Date: 01/17/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Lời đy bạn n :

Hold me (Ahn Jea Wook)

Hold me, just hold me please don't ask me where I come from.
Oh what I cry these tears.
Just hold me, hold me please.

Let me rest in the silence of your embrace.
Give me a moment and dont make me explain.
Cus all I need, and all I ask for.

Hold me, just hold me please don't ask me where I come from.
Oh what I cry these tears.
Just hold me, hold me please.

La la la....

Let me rest in the silence of your embrace.
Cus all I need, and all I ask for.
Hold me, hold me please.

Let me rest in the silence of your embrace.
Give me a moment and dont make me explain.
Cus all I need, and all I ask for.

Hold me, just hold me please don't ask me where I come from.
Oh what I cry these tears.
Hold me, hold me plea


 
 Reply: manhphu
 member
 REF: 89931
 Date: 01/17/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Lời dịch :

Hold me, just hold me please don't ask me where I come from.
... m anh đi em , xin hy m anh thật chặt v đừng hỏi anh đến từ đu
or what I cry these tears.(xin đnh chnh l Or why I cry this tear chứ khng phải l or what)
... hay l tại sao anh lại khc những giọt nước mắt ny
Just hold me, hold me please.
... Chỉ m anh thi , hy m anh

Let me rest in the silence of your embrace.
... Hy để anh được yn lặng trong vng tay em m chặt
Give me a moment and dont make me explain.
... hy cho anh một khoảnh khắc v đừng bắt anh phải giải thch
Cus all I need, and all I ask for.
... Bởi v đ những g anh cần lc ny v tất cả những g anh đi hỏi

Hold me, just hold me please don't ask me where I come from.
... m anh đi , hy m anh thật chặt v đừng hỏi anh từ đu đến
Oh what I cry these tears.
... Hay tại sao anh lại khc
Just hold me, hold me please.
... m anh , hy chỉ m anh thi
La la la....

Let me rest in the silence of your embrace.
Cus all I need, and all I ask for.
Hold me, hold me please.

Let me rest in the silence of your embrace.
Give me a moment and dont make me explain.
Cus all I need, and all I ask for.

Hold me, just hold me please don't ask me where I come from.
Oh what I cry these tears.
Hold me, hold me please


Nội dung bi ny chỉ c vậy thi bạn ạ! Mong bạn thch n.
Thn i!


 
 Reply: manhphu
 member
 REF: 89933
 Date: 01/17/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Lời dịch :

Hold me, just hold me please don't ask me where I come from.
... m anh đi em , xin hy m anh thật chặt v đừng hỏi anh đến từ đu
or what I cry these tears.(xin đnh chnh l Or why I cry this tear chứ khng phải l or what)
... hay l tại sao anh lại khc những giọt nước mắt ny
Just hold me, hold me please.
... Chỉ m anh thi , hy m anh

Let me rest in the silence of your embrace.
... Hy để anh được yn lặng trong vng tay em m chặt
Give me a moment and dont make me explain.
... hy cho anh một khoảnh khắc v đừng bắt anh phải giải thch
Cus all I need, and all I ask for.
... Bởi v đ những g anh cần lc ny v tất cả những g anh đi hỏi

Hold me, just hold me please don't ask me where I come from.
... m anh đi , hy m anh thật chặt v đừng hỏi anh từ đu đến
Oh what I cry these tears.
... Hay tại sao anh lại khc
Just hold me, hold me please.
... m anh , hy chỉ m anh thi
La la la....

Let me rest in the silence of your embrace.
Cus all I need, and all I ask for.
Hold me, hold me please.

Let me rest in the silence of your embrace.
Give me a moment and dont make me explain.
Cus all I need, and all I ask for.

Hold me, just hold me please don't ask me where I come from.
Oh what I cry these tears.
Hold me, hold me please


Nội dung bi ny chỉ c vậy thi bạn ạ! Mong bạn thch n.
Thn i!


 
 Reply: manhphu
 member
 REF: 89934
 Date: 01/17/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Lời dịch :

Hold me, just hold me please don't ask me where I come from.
... m anh đi em , xin hy m anh thật chặt v đừng hỏi anh đến từ đu
or what I cry these tears.(xin đnh chnh l Or why I cry this tear chứ khng phải l or what)
... hay l tại sao anh lại khc những giọt nước mắt ny
Just hold me, hold me please.
... Chỉ m anh thi , hy m anh

Let me rest in the silence of your embrace.
... Hy để anh được yn lặng trong vng tay em m chặt
Give me a moment and dont make me explain.
... hy cho anh một khoảnh khắc v đừng bắt anh phải giải thch
Cus all I need, and all I ask for.
... Bởi v đ những g anh cần lc ny v tất cả những g anh đi hỏi

Hold me, just hold me please don't ask me where I come from.
... m anh đi , hy m anh thật chặt v đừng hỏi anh từ đu đến
Oh what I cry these tears.
... Hay tại sao anh lại khc
Just hold me, hold me please.
... m anh , hy chỉ m anh thi
La la la....

Let me rest in the silence of your embrace.
Cus all I need, and all I ask for.
Hold me, hold me please.

Let me rest in the silence of your embrace.
Give me a moment and dont make me explain.
Cus all I need, and all I ask for.

Hold me, just hold me please don't ask me where I come from.
Oh what I cry these tears.
Hold me, hold me please


Nội dung bi ny chỉ c vậy thi bạn ạ! Mong bạn thch n.
Thn i!


 
 Reply: windanddust
 member
 REF: 89939
 Date: 01/17/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
bai` nay o^m nhieu the^' :P

 
 Reply: windanddust
 member
 REF: 89941
 Date: 01/17/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
anh manhphu sao post nhieu bai` co cung` mot noi dung vay ( bat be~ lai )hehe lan sau post 1 lan thoi @_@ hihihi

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group