englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Bi ht tiếng Anh >> tranhung

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: tranhung
 member
 ID 14442
 Date: 01/16/2007


tranhung
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
cc bạn tm dm mnh lời bi ht "HOLD ME" trong nhạc phim "NGƯỜI MẪU "
DICH CHO MNH TIẾNG VIỆT LUN NHA CC BẠN
CM ƠN NHIỀU LẮM


gp kiến
 Reply: manhphu
 member
 REF: 89935
 Date: 01/17/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Lần sau chỉ nn mở một chủ đề thi bạn nh,đừng mở nhiều chủ đề như vậy chỉ với một nội dung.
Thn!


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group