englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Bi ht tiếng Anh >> thanks!

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: ngayhomnay
 member
 ID 14436
 Date: 01/15/2007


thanks!
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Mnh đ đọc những lời tm sự của cc bạn.
Mnh cũng đ bắt đầu chăm chỉ hơn, nhưng ưứ bắt đu ni l minh lại thấy khng tự tin.
Mọi thứ đ bay đi đu hết.
Mnh sẽ cố gắng vượt qua ro cản ny.


gp kiến
 Reply: onlyhung247
 member
 REF: 89920
 Date: 01/16/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
đng rồi.cố gắng chuyển từ "ngayhomnay" sang "ngayhomsau" l được đ.v con người ta lun hướng tới tương lai m.
đa x cho vui.
chc bạn học tốt.


 
 Reply: ngayhomnay
 member
 REF: 89965
 Date: 01/18/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Ừ!Chắc vy.
Chẳng thể cứ khăng khăng một quan điểm.


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group