englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
Truyện cổ tích

Tṛ chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Bài hát tiếng Anh >> Tôi có ư kiến này không biết được không

Bấm vào đây để góp ư kiến

 Post by: onlyhung247
 member
 ID 14394
 Date: 01/11/2007


Tôi có ư kiến này không biết được không
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Tôi nghĩ là các bạn nên thảo luận về một bài hát nào đó hơn là chỉ đưa ra lời bài hát đó thôi. v́ lời bài hát chúng ta có thể dễ t́m kiếm thông qua google chẳng hạn.cùng thảo luận về dịch bài hát đó thế nào cho hay.
không biết ư kiến của các bạn thế nào.


góp ư kiến
 Reply: hoangphuong
 member
 REF: 89752
 Date: 01/11/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
toi dong y voi ban ve mat nay, tat nhien nhu vay giup chung ta hoc them duoc cau truc moi hay hoc duoc them tu moi chang han.....
verry good.....


 
 Reply: windanddust
 member
 REF: 89753
 Date: 01/11/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
that a good idea !!!
^_^


 
 Reply: violetking1
 member
 REF: 89796
 Date: 01/12/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Oh, I think so, too.


 
  góp ư kiến

 
 

 

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group