englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Bi ht tiếng Anh >> mnh đang cần tm lời anh bi ht "sweet dream"

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: phamthihuong
 member
 ID 14340
 Date: 01/03/2007


mnh đang cần tm lời anh bi ht "sweet dream"
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
email : pham_huong17688@yahoo.com
phone :052910243


gp kiến
 Reply: hoaiphuong1983
 member
 REF: 89537
 Date: 01/03/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Sweet Dreams Lyrics


Sweet dreams are made of this
Who am I to disagree?
Travel the world and the seven seas
Everybody's looking for something
Some of them want to use you
Some of them want to get used by you
Some of them want to abuse you
Some of them want to be abused

Sweet dreams are made of this
Who am I to disagree?
Travel the world and the seven seas
Everybody's looking for something
Some of them want to use you
Some of them want to get used by you
Some of them want to abuse you
Some of them want to be abused

I wanna use you and abuse you
I wanna know what's inside you
(Whispering) Hold your head up, movin' on
Keep your head up, movin' on
Hold your head up, movin' on
Keep your head up, movin' on
Hold your head up, movin' on
Keep your head up, movin' on
Movin' on!

Sweet dreams are made of this
Who am I to disagree?
Travel the world and the seven seas
Everybody's looking for something
Some of them want to use you
Some of them want to get used by you
Some of them want to abuse you
Some of them want to be abused

I'm gonna use you and abuse you
I'm gonna know what's inside
Gonna use you and abuse you
I'm gonna know what's inside you


 
 Reply: lovelycat
 member
 REF: 89551
 Date: 01/04/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Lời bi ht của bạn Phương lạ qu.Mnh cũng thch nghe bi ny nhưng lời khc.Ko biết bạn Hương c thch bi ny ko nữa.


 
 Reply: phamthihuong
 member
 REF: 90471
 Date: 02/08/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
minh cung nghi vay.minh can tim loi khac co(loi bai hat do jangnara hat )
nhung du sao cung cam on ban da rat nhiet tinh


 
 Reply: hoaiphuong1983
 member
 REF: 90479
 Date: 02/08/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai

Lan sau neu cac ban can tim bai hat ,thi neu biet ten ca si ,noi ro thi se khong bi nham lan,bay gio den lai cho bai hat dung ten ca si va dung bai hat ban yeu thich roi do...chuc vui trong mua xuan va sau khi nghe bai hat nay se co mot giac Mong that dep nhe! Co ca loi bai hat cho ban luon do...
chuc vui


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group