englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Bi ht tiếng Anh >> giup minh voi!dich sang tieng viet giup minh bai "lemon tree" va timgiup minh bai "unbreak my heart" nhe!

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: tuitui
 member
 ID 14239
 Date: 12/13/2006


giup minh voi!dich sang tieng viet giup minh bai "lemon tree" va timgiup minh bai "unbreak my heart" nhe!
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
dich sang tieng viet giup minh bai "lemon tree" va timgiup minh bai "unbreak my heart" nhe!

gp kiến
 Reply: heocon
 member
 REF: 89242
 Date: 12/15/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
I'm sitting here in the boring room
It's just another rainy Sunday afternoon
I'm wasting my time
I got nothing to do
I'm hanging around
I'm waiting for you
But nothing ever happens and I wonder

I'm driving around in my car
I'm driving too fast
I'm driving too far
I'd like to change my point of view
I feel so lonely
I'm waiting for you
But nothing ever happens and I wonder

I wonder how
I wonder why
Yesterday you told me 'bout the blue blue sky
And all that I can see is just a yellow lemon-tree
I'm turning my head up and down
I'm turning turning turning turning turning around
And all that I can see is just another lemon-tree

I'm sitting here
I miss the power
I'd like to go out taking a shower
But there's a heavy cloud inside my head
I feel so tired
Put myself into bed
While nothing ever happens and I wonder

Isolation is not good for me
Isolation I don't want to sit on the lemon-tree

I'm steppin' around in the desert of joy
Baby anyhow I'll get another toy
And everything will happen and you wonder

I wonder how
I wonder why
Yesterday you told me 'bout the blue blue sky
And all that I can see is just another lemon-tree
I'm turning my head up and down
I'm turning turning turning turning turning around
And all that I can see is just a yellow lemon-tree
And I wonder, wonder

I wonder how
I wonder why
Yesterday you told me 'bout the blue blue sky
And all that I can see, and all that I can see, and all that I can see
Is just a yellow lemon-tree 
 Reply: heocon
 member
 REF: 89243
 Date: 12/15/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
anh ngồi đy, trong căn phng hiu hắc
lại thm một chiều chủ nhật buồn
cứ để thời gian tri qua
anh chẳng biết phải lm g
chỉ biết lẩn quẩn nơi ny
anh trng chờ em
nhưng rồi cũng chẳng c điều g xảy ra, v anh tự hỏi

ngồi trn xe
anh chạy thật nhanh
anh chạy thật xa
anh muốn thay đổi quan điểm của mnh
cảm thấy thật sự c đơn
anh trng chờ em
nhưng rồi cũng chẳng c điều g xảy ra, v anh tự hỏi

anh tự hỏi bằng cch no
anh tự hỏi tại sao
ngy hum qua, em kể về bầu trời xanh thẳm kia
v tất cả điều anh c thề nhn thấy lại chỉ l một cy chanh vng
anh nhn ln rồi lại nhn xuống
anh cố nhn xung quanh
v tất cả điều anh c thề nhn thấy lại chỉ l một cy chanh vng

anh ngồi đy
chẳng cn cht sức lực no
anh muốn ra ngoi kia để hứng từng giọt mưa
nhưng trong đầu anh lại phủ đầy my đen
cảm thất mệt mỏi lắm
đặt mnh trn giường
khi chẳng c điều g xảy ra v anh tự hỏi

anh tự hỏi bằng cch no
anh tự hỏi tại sao
ngy hum qua, em kể về bầu trời xanh thẳm kia
v tất cả điều anh c thề nhn thấy lại chỉ l một cy chanh vng
anh nhn ln rồi lại nhn xuống
anh cố nhn xung quanh
v tất cả điều anh c thề nhn thấy lại chỉ l một cy chanh vng


 
 Reply: heocon
 member
 REF: 89244
 Date: 12/15/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
UNBREAK MY HEART - Tony Braxton 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group