englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Bi ht tiếng Anh >> Paint My Love!!!

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: linh1982
 member
 ID 13936
 Date: 10/24/2006


Paint My Love!!!
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien

Paint My Love!!!
Michael Learns To Rock!

From my youngest years
till this moment here
I've never seen
such a lovely queen

From the skies above
to the deepest love
I've never felt
crazy like this before

Chorus:
Paint my love
you should paint my love
it's the picture of a thousand sunsets
it's the freedom of a thousand doves
Baby you should paint my love

Been around the world
then I met you girl
It's like comming home
to a place I've known

Chorus:
Paint my love
you should paint my love
it's the picture of a thousand sunsets
it's the freedom of a thousand doves
Baby you should paint my love

Since you came into my life
the days before all fade to black and white
Since you came into my life
Everything has changed

Chorus:
Paint my love
you should paint my love
it's the picture of a thousand sunsets
it's the freedom of a thousand doves
Baby you should paint my love

Chorus:
Paint my love
you should paint my love
it's the picture of a thousand sunsets
it's the freedom of a thousand doves
Baby you should paint my love


gp kiến
 Reply: binhthuong
 member
 REF: 88454
 Date: 10/24/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Xin mời bạn bấm vo mn hnh sau để nghe bi ht ny:


 
 Reply: linh1982
 member
 REF: 88456
 Date: 10/24/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Binhthuong oi ban tim doan bang hinh o trang web nao vay cho minh xin dia chi duoc khong cam on nhieu


 
 Reply: binhthuong
 member
 REF: 88457
 Date: 10/24/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Bạn vo http://www.youtube.com trong đ c rất nhiều loại nhạc.

 
 Reply: linh1982
 member
 REF: 88463
 Date: 10/24/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
binhthuong oi hinh nhu ban dang onlien phai ko neu co thi minh lam quen di
tran_tuyetlinh2003@yahoo.com
bay gio minh online nha


 
 Reply: manhphu
 member
 REF: 88521
 Date: 10/30/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Đọc để hiểu thm về bi ht ^_^
Từ khi anh cn rất trẻ
Cho đến giy pht ny
Anh chưa hề thấy một nữ hong no đng yu hơn thế
Từ bầu trời xanh cho đến nơi su thẳm tm hồn
Anh chưa bao giờ cảm thấy đin dại đến thế

Hy t điểm cho tnh anh
Em hy t điểm cho tnh anh
Đ l hnh ảnh hng ngn buổi hong hn
Đ l sự tự do của ngn cnh chim bồ cu
Hy t điểm cho tnh yu của anh

Đi quanh thế gian ny , anh đ gặp em
Giống như trở về mi nh , nơi đ từng thn quen
Kể từ khi em bước vo đời anh
Những ngy thng cũ đ nhạt nho thnh trắng v đen
Kể từ khi em bước vo đời anh
Tất cả đều thay đổi...


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group