englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Bi ht tiếng Anh >> Nho ban dich ho sang tieng anh dum minh nhe!!!

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: lemongrrass
 member
 ID 13862
 Date: 10/13/2006


Nho ban dich ho sang tieng anh dum minh nhe!!!
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Em se la nguoi ra di (CAM LY)

Yu nhau cho nhau từng nụ hn
Nồng ấm n i hm no
Cn đ bao dấu yu
Nhưng đời ai no ngờ
Tri như my bay
Về tận cuối phương trời nao

Bao đm em mơ về ngy mai
Thầm ước trọn kiếp bn ngừơi
Ngy xưa anh ni yu
Thật nhiều một mnh em
V tim em trao anh,
Dng trọn hết con tim yu
M sao anh đnh gian dối hỡi người

Thời gian khng thể xa đi
Tiếng yu anh hm no
Quặng tim đau từng cơn
Khi thấy anh vui cng ai

Tại sao anh khng ni
L hết yu em rồi
Th đau một lần đau
Cn hơn mang nhiều cay đắng

V sao anh lại nỡ
Gian dối tim em hỡi người
Kề vai em m tim anh
Khắc ghi bng hnh ai

V sao anh lại muốn
Chọn cả hai con đường
Lệ trn hoen bờ mi
Th thi ta đnh chia tay
V yu anh,
Em sẽ l người ra đigp kiến
 Reply: thanhtam
 member
 REF: 88272
 Date: 10/14/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
sao kh dữ dậy


 
 Reply: manhphu
 member
 REF: 88283
 Date: 10/14/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Bi ny với Mp hơi kh để dịch cho thật chnh xc...
Nhờ bạn no đủ khả năng gip với .


 
 Reply: phuong
 member
 REF: 88285
 Date: 10/15/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Dịch ht được n : Cố một cht l ht được

it's me that will go away

our love was so passionate
with warm kisses that day
memories still remain
but i cant image
these fly away to the end of the world
i 've dreamed about tomorow
wished be with u forever
u said u loved me
there was only me
cos' i gave u my heart
gave u all my love
but why did u lied me,my love?
time can never change
my love for u that day
my heart was in pain
seeing u with her
why didnt u tell me
u hadnt loved me anymore
i d' rather be in pain
than bear so much the bitter
why did u lied me ,my love
be with me
but u thought about her
why did u want to choose both ways
i cried so much
then we must be apart
Because of you
it's me that I will go away

 
 Reply: manhphu
 member
 REF: 88287
 Date: 10/15/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Bạn dịch tốt qu , mnh thch bản dịch ny !
Sinhngu mnh dạo ny thm nhiều cao thủ qu , Mp b tay với bi ny , hi hi ^_^


 
 Reply: lemongrrass
 member
 REF: 88291
 Date: 10/15/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
cam on Phuong rat nhieu nhe,ban manhphu cung giup minh 1 bai roi,hihihi de tim vai bai nua nho cac ban dich them!!

 
 Reply: baprang17
 member
 REF: 88754
 Date: 11/22/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
wow! that so great!

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group