englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
Truyện cổ tích

Tṛ chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Bài hát tiếng Anh >> Dịch bài hát tiếng Anh.

Bấm vào đây để góp ư kiến

 Post by: manhphu
 member
 ID 13796
 Date: 10/01/2006


Dịch bài hát tiếng Anh.
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Yêu cầu và giúp nhau dịch bài hát tiếng Anh - đó là mục đích của chủ đề này . Việc giúp nhau chỉ ra những lỗi trong các bài dịch cũng là một phương pháp khá tốt để học tiếng Anh phải không các bạn . Đây là một bài dịch của Mp , nhờ các bạn góp ư :

Hăy thử t́m hiểu nội dung một bài hát rất nổi tiếng của Ronan Keating (hát lại của ai đó hổng nhớ ^_^ ) When you say nothing at all :

When you say nothing at all- Ronan Keating

It's amazing how you can speak right to my heart
...Thật là ngạc nhiên khi em có thể tṛ chuyện được với trái tim anh
Without saying a word, you can light up the dark
...Không một lời nào , em vẫn có thể thắp sáng cả màn đêm
Try as I may I can never explain
... Anh đă cố gắng nhưng không sao lư giải được
What I hear when you don't say a thing
... làm sao anh có thể nghe được khi em chẳng nói ǵ

The smile on your face lets me know that you need me
... Nụ cười trên khuôn mặt em đă cho anh biết em cần anh
There's a truth in your eyes saying you'll never leave me
... Có sự chân thành trong ánh mắt em nói cho anh biết rằng em sẽ không bao giờ xa ĺa anh
The touch of your hand says you'll catch me whenever I fall
... Ṿng tay em nói cho anh biết em sẽ nâng anh dậy những lúc anh ngă
You say it best.. when you say nothing at all
... Em nói những điều tốt đẹp nhất ... khi em không nói ǵ

All day long I can hear people talking out loud
... Suốt ngày dài , anh có thể nghe tiếng mọi người ồn ào tṛ chuyện
But when you hold me near, you drown out the crowd (the crowd)
...Nhưng khi em ôm anh sát lại , em đă nhấn ch́m cả đám đông
Try as they may they could never define
... Dù có cố gắng nhưng mọi người cũng không sao biết được
What's been said between your heart and mine
... Những ǵ mà trái tim chúng ta tṛ chuyện với nhau

The smile on your face lets me know that you need me
There's a truth in your eyes saying you'll never leave me
The touch of your hand says you'll catch me whenever I fall
You say it best.. when you say nothing at all

The smile on your face lets me know that you need me
There's a truth in your eyes saying you'll never leave me
The touch of your hand says you'll catch me whenever I fall
You say it best.. when you say nothing at all

(You say it best when you say nothing at all
You say it best when you say nothing at all..)

The smile on your face
The truth in your eyes
The touch of your hand
Let's me know that you need me..


Tổng hợp lại lời dịch :

Khi em không nói ǵ .

Thật là ngạc nhiên khi em có thể tṛ chuyện được với trái tim anh
Không một lời nào , em vẫn có thể thắp sáng cả màn đêm
Anh đă cố gắng nhưng không sao lư giải được
làm sao anh có thể nghe được khi em chẳng nói ǵ
Nụ cười trên khuôn mặt em đă cho anh biết em cần anh
Có sự chân thành trong ánh mắt em nói cho anh biết rằng em sẽ không bao giờ xa ĺa anh
Ṿng tay em nói cho anh biết em sẽ nâng anh dậy những lúc anh ngă
Em nói những điều tốt đẹp nhất ... khi em không nói ǵ
Suốt ngày dài , anh có thể nghe tiếng mọi người ồn ào tṛ chuyện
Dù có cố gắng nhưng mọi người cũng không sao biết được
Những ǵ mà trái tim chúng ta tṛ chuyện với nhau
Nụ cười trên khuôn mặt em đă cho anh biết em cần anh
Có sự chân thành trong ánh mắt em nói cho anh biết rằng em sẽ không bao giờ xa ĺa anh
Ṿng tay em nói cho anh biết em sẽ nâng anh dậy những lúc anh ngă
Em nói những điều tốt đẹp nhất ... khi em không nói ǵ


góp ư kiến
 Reply: manhphu
 member
 REF: 88131
 Date: 10/01/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Nếu bạn cần hiểu một nội dung bài hát tiếng Anh nào đó , hăy yêu cầu . Chắc chắn sẽ có người giúp các bạn .
Thân ái !


 
 Reply: jjangjonghi
 member
 REF: 88192
 Date: 10/08/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
oai`
tot' qua'. The' to' nho` ban Manhphu dich ho. to' may' bai voi'
cam on lam' lam :D
to' cung thu dich roi nhung van khong duoc cao lam -> nghe no' lung? cung? la'm. Khong hoa my~ :D hi`hi`


 
 Reply: thanhtam
 member
 REF: 88276
 Date: 10/14/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
may qué tui đang cần bài này cám ơn nhiều nhe

 
 Reply: kimau
 member
 REF: 91634
 Date: 05/05/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
sac,dich do ec ma cung khoe!

 
 Reply: manhphu
 member
 REF: 91642
 Date: 05/05/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Mong bạn chỉ giáo thêm ! ^^


 
  góp ư kiến

 
 

 

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group