englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Bi ht tiếng Anh >> Be Careful of my heart

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: lovelycat
 member
 ID 13741
 Date: 09/21/2006


Be Careful of my heart
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
You and your sweet smile

You and your tantalizing ways

You and your honey lips

You and all the sweet things that they say

You and your wild wild ways

One day you just up and walked awayYou left me hurting

But I can forgive you for that now

You taught me something

Something took half my life to learn

When you give all yourself away

Just tell them to be careful of your heart

Be careful of my heart, heart

Be careful of this heart of mine

Be careful of my heart, heart

It just might break and send some splinters flying

Be careful of my heart, heart

Be careful

You you you

You you you

You you you

Took my love

Thought you took it all

You you you

You you you

You you you

Took my love

And now you're goneBut I'm not breaking down

And I'm not falling apart

I just lost a little faith

When you broke my heart

Given a chance

I might try it again

But I wouldn't risk it all this time

I'd save

A little love for myself

Enough for my heart to mend

A little love for myself

One day I just might love again

One day some sweet smile might turn my head

One day I just might give all myself away

One day

One day

One day


gp kiến
 Reply: manhphu
 member
 REF: 88584
 Date: 11/06/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Lời dịch :

Đừng đa giỡn với tri tim em

Chnh anh v nụ cười ngọt ngo của anh
Chnh anh v cch m anh đa giỡn với em
Chnh anh v đi mi đường mật
Chnh anh v những điều ngọt ngo m người ta ni
Chnh anh v ci cuộc sống phng tng đ của anh
Một ngy anh đ rũ bỏ ra đi

Anh ra đi bỏ mnh em đau đớn
Nhưng em c thể tha thứ cho anh ngay by giờ
Anh đ chỉ cho em những điều
m em đ dng nửa cuộc đời mnh để học
Khi anh trao đi mọi thứ của anh với ai
Hy bảo người ta rằng Cẩn thận với tri tim em .


Hy cẩn thận với tri tim em
N c thể sẽ vỡ tan ra từng mảnh nhỏ
Anh , hy nghĩ đi
Anh đ lấy được tất cả
Để rồi by giờ anh ra đi

Nhưng em sẽ khng suy sụp đu
Chỉ l em mắc một thất bại nhỏ ma thi
Khi anh lm tan vỡ tri tim em
Cho em một cơ hội
Em c thể thử cố gắng
Nhưng em sẽ khng liều lĩnh với n đu

Em sẽ giữ
Một t tnh yu đủ để hn gắn tri tim em
Một ngy no đ c thể em sẽ lại yu
C thể sẽ c những nụ cười ngọt ngo khc ...
V những g ngy hm nay của em sẽ tri đi .

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group