englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Bi ht tiếng Anh >> In The End

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: lovelycat
 member
 ID 13738
 Date: 09/21/2006


In The End
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
It starts with one thing
I don't know why
It doesn't even matter how hard you try keep that in mind
I designed this rhyme
To explain in due time
All I know
Time is a valuable thing
Watch it fly by as the pendulum swings
Watch it count down to the end of the day
The clock ticks life away
It's so unreal
Didn't look out below
Watch the time go right out the window
Trying to hold on, but didn't even know
Wasted it all just to watch you go
I kept everything inside and even though I tried, it all fell apart
What it meant to me will eventually be a memory of a time when

I tried so hard
And got so far
But in the end
It doesn't even matter
I had to fall
To lose it all
But in the end
It doesn't even matter

One thing, I don't know why
It doesnt even matter how hard you try, keep that in mind
I designed this rhyme, to explain in due time
I tried so hard
In spite of the way you were mocking me
Acting like I was part of your property
Remembering all the times you fought with me
I'm surprised it got so (far)
Things aren't the way they were before
You wouldn't even recognize me anymore
Not that you knew me back then
But it all comes back to me (in the end)
You kept everything inside and even though I tried, it all fell apart
What it meant to me will eventually be a memory of a time when I

Chorus

Ive put my trust in you
Pushed as far as I can go
And for all this
There's only one thing you should know (2x) Chorus


gp kiến
 Reply: manhphu
 member
 REF: 88520
 Date: 10/30/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Bắt đầu từ một điều. Ti khng hiểu tại sao
Chẳng c nghĩa l g về việc bạn đ cố gắng kh khăn như thế no
Giữ n trong tm tr, ti đ sng tc nn khc ca ny để giải thch cho kịp với thời gian
Tất cả những g ti biết: Thời gian l một thứ c gi trị
Nhn n lướt đi khi quả lắc đang đung đưa,
Trng n đếm ngược cho đến lc cuối ngy,
Chiếc đồng hồ g cuộc sống tri xa dần,
Thời gian thật huyền b

Ti đ khng trng ra ngoi, nhn thời gian tri đi ngay bn ngoi cửa sổ
Cố gắng giữ chặt lại nhưng ti đ khng hề biết
Đ lng ph tất cả chỉ để nhn em ra đi
Ti đ giữ tất cả lại v cho d ti đ cố gắng, mọi thứ đều đ tri xa
Điều c nghĩa l đối với ti cuối cng rồi sẽ l một kỉ niệm của thời gian khi

Ti đ cố gắng thật nhiều v đ đi qu xa
Nhưng cuối cng lại chẳng c nghĩa l g
Ti đ phải gục ng để đnh mất tất cả
Nhưng cuối cng lại chẳng cn g

C một điều ti khng hề biết
Chẳng c nghĩa l g về việc bạn đ cố gắng kh khăn như thế no
Giữ n trong tm tr, ti đ sng tc nn ca khc ny
Để nhắc nhở chnh mnh rằng ti đ cố gắng như thế no

Cho d em đ dối lừa ti,
Hnh động như thể ti l một phần trong ti sản của em
Nhớ tất cả những lc m em ci v với ti,
Ti đ ngạc nhin rằng chng mnh đ đi qu xa
Mọi thứ đ khng cn như trước đy nữa
Em lại cn khng nhận ra ti
Khng phải rằng em đ biết ti quay trở lại
Nhưng mọi thứ đaang trở lại với ti
Vo pht cuối

Ti đ đặt niềm tin của mnh vo trong em, đặt su nhất m ti c thể
V cho tất cả, chỉ c một điều duy nhất m em nn biết. 
 Reply: binhthuong
 member
 REF: 88548
 Date: 11/04/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group