englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Sinh Ngữ Club >> Tiếng anh cho người mất gốc.

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: ruby188
 member
 ID 24548
 Date: 10/12/2017


Tiếng anh cho người mất gốc.
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Mất gốc phải học lại từ đầu, nhưng học lại như thế no m chng ta khng qun nữa. V sao chng ta lại khng sử dụng được tiếng anh khi m chng ta bỏ ra rất nhiều thời gian v chi ph cho ngn ngữ ny rồi??? bởi chng ta chưa chọn cch học ph hợp, chưa chọn trung tm hợp l v chưa c động lực để học....lc trước mnh học rất nhiều nhưng khng giao tiếp được, rất rụt r...Nay th khc rồi, sau khi tham gia kha học tại trung tm anh ngữ ICES th mnh thấy khc rất nhiều, tự tin hơn, đ l một phần do gio vin truyền đạt phương php v cảm hứng học tập, quan trọng nữa l kết hợp với tự học ở nh với account học online trường tặng th level mnh mới ln cao được. Sđt: 0913.335.203gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group