englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Sinh Ngữ Club >> Tổng hợp cc đề thi TOEIC

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: vatoki2016
 member
 ID 20985
 Date: 10/24/2015


Tổng hợp cc đề thi TOEIC
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Để học tiếng anh giao tiếp hay luyện thi toeic để lấy bằng mnh hay đi tm kiếm mấy trang web học tiếng anh online để tự học m khng phải mất tiền. Mnh tm kiếm nhiều trang trn mạng tuy nhin những trang web đ đều khng c cấu trc đề thi hoặc phần nghe giống với đề thi thật của toeic, may sao cuối cng mnh cũng tm ra được một trang web c cấu trc, nội dung giống với đề thi thật, đ l trang Magi Toeic http://magitoeic.com . Trang web ny c hơn 20 đề thi v hon ton miễn ph, cc bạn khng cần phải đăng k g cả. Chc cc bạn tự học tiếng anh v luyện thi toeic đạt điểm cao nh!
http://magitoeic.com
gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group