englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Sinh Ngữ Club >> Trung tm ngoại ngữ Vũng Tu Golden Voice - VUI HỌC TIẾNG ANH NHẬN QU HẤP DẪN

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: goldenvoice
 member
 ID 19492
 Date: 11/06/2012


Trung tm ngoại ngữ Vũng Tu Golden Voice - VUI HỌC TIẾNG ANH NHẬN QU HẤP DẪN
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
VUI HỌC TIẾNG ANH NHẬN QU HẤP DẪN

Nhằm gip cc em học sinh pht triển kỹ năng tiếng Anh sớm v tạo niềm đam m, hứng th trong việc học tiếng Anh, Trung tm ngoại ngữ Vũng Tu Golden Voice xin mời cc em từ 6 - 10 tuổi tham gia chương trnh VUI HỌC TIẾNG ANH NHẬN QU HẤP DẪN

Đến với chương trnh cc em sẽ c cơ hội

+ Tham gia lớp HỌC THỬ TIẾNG ANH MIỄN PH VỚI GIO VIN NƯỚC NGOI được tổ chức tại Trung tm vo lc 8h30 cc ngy 11/11/2012 (đợt 1) v 18/11/2012 (đợt 2)

+ Nhận nhiều phần qu hấp dẫn:
1. 5% học ph + Gio trnh (ghi danh 1 kha).

2. 10% học ph + Gio trnh + CD (ghi danh 2 kha).

3 100 000 đ (cho 30 học vin đầu tin đăng k ngay sau khi học thử).

4. Học km miễn ph (ghi danh từ kha 1 trở ln).

Chương trnh ko di từ 5/11 18/11/2012

Knh mời qu phụ huynh c nhu cầu cho con em tham gia chương trnh đến đăng k trực tiếp tại:

Trung tm ngoại ngữ Vũng Tu Golden Voice
Số 472 Trương Cng Định, P.8, TP.Vũng Tu
Tel/Fax: (064) 6250 144.

Xin trn trọng cảm ơn!


gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group