englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Sinh Ngữ Club >> Cu lạc bộ tiếng anh LESH gi rẻ m hay

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: lunaboom
 member
 ID 19398
 Date: 08/16/2012


Cu lạc bộ tiếng anh LESH gi rẻ m hay
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Mnh l người rất tự ti trong giao tiếp tiếng anh, m ngại nhất l ni chuyện với người nước ngoi. nghe bạn b giới thiệu tới trung tm tiếng anh LESH học cu lạc bộ, sau 1 buổi học thử mnh thấy lớp rất si nổi , m buổi no cũng c gio vin bản ngữ hướng dẫn cch đọc v học-> mnh đăng k cả 3 kha lun, v cn đăng k lớp học giao tiếp tại đy. Bạn no thấy khng tin th qua học thử 2 buổi miễn ph nh, cc bạn tm hiểu tại đy n: Lesh.vn/forum

gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group