englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Sinh Ngữ Club >> Học way to IELTS tại IBEST

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: bigshop9x
 member
 ID 18842
 Date: 05/28/2011


Học way to IELTS tại IBEST
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Chắc cc b cũng biết đến trung tm IBEST l 1 trong 5 trung tm uy tin tại HN rồi đng ko?

Mnh đăng k 1 kha học way to IELTS tại IBEST trị gi 6.400.000 đ nộp 3000.000 nhung do vấn đề về thời gian nn khng thể đi học. vậy bạn no c nhu cầu học lhe với mnh minh để lại 1200.000

call ngay: 0902060486

v ngy 29/5 đ bắt đầu học rồi.


gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group