englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Sinh Ngữ Club >> TL gim mnh

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: biyeumeo
 member
 ID 16131
 Date: 09/30/2007


TL gim mnh
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
xin mọi người cho biết cch sử dụng của
want + V_ing
want + to_inf
khc nhau ntn


gp kiến
 Reply: longseamap
 member
 REF: 96503
 Date: 10/12/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Want+ doing c nghĩa l "cần" dng với nghĩa bị động
EX:The plants want watering, vit cach khc:
The plants want to be watered
Cn Want+to do co nghĩa l muốn lm g đ
EX: I want to kiss you for what I did for you.


 
 Reply: aloha
 member
 REF: 96934
 Date: 11/10/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
want/need + V_ing.want đng vai tr l gerund( danh động từ) đc sử dụng đối với cu bị động(chủ thể khng c linh hồn).
eg: dad,my glasses need changing.
my glasses l chủ thể ko c linh hồn.
want/need + V_infi đc sử dụng trong cu chủ động
eg: dad, i want to change my glasses.


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group