englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Sinh Ngữ Club >> please HELP ME!!

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: lamthu
 member
 ID 15818
 Date: 08/13/2007


please HELP ME!!
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
C một cu trong "Chicken soup for soul" mnh khng hiểu,gip mnh với
"I continued limping and suddenly what was otherwise a sunny day began to cloud over"
Trong cu ny, "suddenly" lm trạng ngữ cho mệnh đề thứ hai, chnh v thế, mnh nghĩ fải c sự đảo ngữ => "...and suddenly did what was otherwise a sunny day begin to cloud over"
Như thế c fải cu trong sch sai ngữ php ko??


gp kiến
 Reply: ngaythocu
 member
 REF: 95339
 Date: 08/14/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Bạn đ ni đng đựoc ...phn nữa ! suddenly đng l thuộc mệnh đề thứ hai nhưng m suddenly khi đứng đầu cu th l bnh thường khng c đảo ngữ g cả bạn
ex: I suddenly heard someone stepping .
->Suddenly I heard someone stepping .(KHNG ĐO NGỮ G CẢ NH !)
Để bạn nắm r hơn về đảo ngữ mnh post ln bi ny cho bạn xem thm nh :

Inversion construction (cấu trc đảo ngữ)
ĐO NGỮ
Cấu trc thng thường của 1 cu l :chủ từ đứng trước động từ ,nhưng c trường hợp ngược lại: động từ lại đứng trước chủ từ .Trong trường hợp ny người ta gọi l đảo ngữ
Đảo ngữ được sử dụng trong nhiều trường hợp ,thng dụng nhất l trong cấu trc cu hỏi
ex:
he is nice
->Is he nice ?
Nhưng cu hỏi m đảo ngữ l chuyện bnh thường rồi ,ai m khng biết phải khng cc bạn ? Hm nay mnh học những cu m khng phải l cu hỏi nhưng lại c đảo ngữ mới lạ chứ !

Về hnh thức đảo ngữ c thể chia lm 2 loại:

1) đảo ngữ như cu hỏi
L hnh thức đem động từ đặc biệt (hoặc trợ động từ )ra trước chủ từ.
khi no dng đảo ngữ như cu hỏi ?
+ khi gặp cc yếu tố phủ định ở đầu cu
( not ,no,hardly,little,never,seldom , few ,only.....)
ex:
I never go to school late
Chữ never bnh thường nằm trong cu th khng c chuyện g xy ra ,nhưng khi đem n ra đầu cu th sẽ c đảo ngữ
Never do I go to school late
+ khi c cc chữ sau ở đầu cu
so ,such ,often , much ,many ,many a , tnh từ
ex:
Many books did he read yesterday (many)
Beautiful are the trees in their autumn colors (tnh từ )
So angry did the doctor get that .....( so)
2) Đảo ngữ nguyn động từ
L hnh thức đem nguyn động từ ra trước chủ từ (khng cần mượn trợ động từ )
-khi no dng đảo ngữ loại ny ?
Khi c cụm trạng từ chỉ nơi chốn ở đầu cu :
on the ....,in the.... ,here ,there...
ex:
His house stands at the foot of the hill
-> At the foot of the hill stands his house .(đem nguyn động từ stands ra trước chũ từ )
there came the bus
lưu :trong cch ny chủ ngữ phải l danh từ th mới đảo ngữ được
ex;
here came the bus
nhưng chủ từ l đại từ th khng được
here it came (khng đảo came ra trước )
3) ĐẢO ngữ trong cu điều kiện
Loại ny chỉ p dụng ring cho cu điều kiện m thi
Cc chữ : HAD trong cu ĐK loại 3 ,chữ WERE , trong loại 2,chữ SHOULD trong loại 1 c thể đem ra trước chủ từ thế cho IF
EX;
If I were you, I would ....
= Were I you , I would....
If I had gone to school......
= Had I gone to school...
if I should go....
= Should I go.....


 
 Reply: lamthu
 member
 REF: 95352
 Date: 08/14/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
thanks ban ngaythocu nhe.minh hieu roi!^^

 
 Reply: kid89
 member
 REF: 95668
 Date: 08/25/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Phep dao voi so/such
-So+ adj+ dao tobe+that+clause.
ex: the problem was so difficult that we couldn't find the solution to it.
->So difficult was the problem that we couldn't find the solution.
-Such+ tro dong tu+noun that+ clause.
ex: Picasso painting was so expensive that nobody could buy it.
-> Such was the expensive of the picasso painting that nobody could buy it.


 
 Reply: kid89
 member
 REF: 95669
 Date: 08/25/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
such was the expense of the picasso painting that nobody could buy it.:D

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group