englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Sinh Ngữ Club >> Sach hoc anh van

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: azaaza
 member
 ID 15814
 Date: 08/13/2007


Sach hoc anh van
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Ban nao co sach hoc anh van hay,share cung moi nguoi di:
Minh thi thay rat tam dac voi nhung cuon sach cua thay Vinh Ba.
VD:Huong dan on tap va lam bai thi mon TA(danh cho on thi dai hoc) or thay cung viet rat nhieu cuon cho tung chuong trinh hoc 10,11,12.Ban nao biet cung share cho moi nguoi di(Kem theo gia).Gia cua cuon sach tren la:35000
TRong cuon sach co rat nhieu chuyen muc ngu phap hay nhu:Article.cloze tests,verb forms...


gp kiến
 Reply: danden
 member
 REF: 95514
 Date: 08/19/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
chao ban

hien tai minh da suu tap duoc rat nhieu tai lieu hoc tieng anh, neu ban can tai lieu lien quan den mang nao thi lien he voi minh minh se gui cho ban qua mail
email cua minh la danden_vn07@hotmail.com

gap lai ban sau


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group