englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
Truyện cổ tích

Tṛ chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Sinh Ngữ Club >> ḿnh là thành viên mới toanh nè

Bấm vào đây để góp ư kiến

 Post by: lamthu
 member
 ID 14568
 Date: 02/08/2007


ḿnh là thành viên mới toanh nè
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
T́nh cờ t́m được trang web anh văn hay hết ư, thích ghê, nhg chắc chắn ḿnh sẽ gặp khá nhiều khó khăn khi muốn trở thành 1 thành viên thân thiết của trang web này..nên hy vọng mọi người giúp đỡ, chỉ dẫn ḿnh thêm nhé..cám ơn mọi người nh́u

góp ư kiến
 Reply: phucpt
 member
 REF: 90477
 Date: 02/08/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Chào bạn lamthu. Ḿnh cũng là thành viên của diễn đàn này nhưng lâu rồi không tham gia, nay mới quay lại. Bạn cho ḿnh hỏi nhé, tại sao bạn nói là sẽ gặp khó khăn để trở thành thành viên thân thiết? Ḿnh thấy vô tham gia b́nh thường thôi chứ có ǵ khó khăn đâu.

 
 Reply: lamthu
 member
 REF: 90486
 Date: 02/09/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
@phucpt:uhm..^_^,v́ ḿnh nghĩ muốn trở thành thành viên thân thiết th́ trước hết Av phải giỏi mới có thể hiểu và tham gia vào các diễn đàn..hix,Av của Thư c̣n dở ẹc à, v́ hiện nay Thư vẫn đang là SV theo đuổi ngành sp AV,c̣n nhiều điểm yếu về anh văn lắm..có ǵ phucpt giúp Thư nhé..thx nhiều nhiều ^_^.

 
 Reply: sontiny
 member
 REF: 90500
 Date: 02/11/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Hi how are u doing? I suppose u are really hooked on English like me so I will chat with u if I can (Just only English, no Vietnamese, no gesture). My nickname is sonsiza@yahoo.com . I look up to ur hard studying. Hopefully we will have a great time and share each other the knowledge of English. See u soon.

 
 Reply: lamthu
 member
 REF: 90508
 Date: 02/11/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Thanks for your reply.
I wish that you'll help me to improve my English.
First, can you introduce something about you??


 
 Reply: sontiny
 member
 REF: 90518
 Date: 02/12/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
I am Son. I am 24 years old but very childish like a kid. I am a senior student in Technology, Science and Economics Budapest University. I study computer science. My major is software but I am not good at any program. Now I am doing my thesis which is about the Economics on the Internet so I am quite busy at the moment. I hope I will get diplomat this year cuz I feel I am too old to study. Actually I learn everything in English so I have a chance to pratise the language everyday. The point is I have to build my vocabulary such that I can understand what my friends and my teacher are talking about so I have no choice to go to English class even though it is quite a big deal for my parents. Obiviously, you pay money to study something, u will get sth in ur head. So my English is better and better each day and I try to pronounce exactly English words by watching TV, movies or listen to my English English dictionaries pronuciation then I repeat. Sometimes I have to stand in front of a mirror to speak up my presentation so that I might not be nervous when I must present to my teacher.That is my way to enhance skills of speaking and listening.

 
  góp ư kiến

 
 

 

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group