englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Sinh Ngữ Club >> Bạn no biết

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: haianh
 member
 ID 14522
 Date: 01/30/2007


Bạn no biết
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
hi cc bạn
HaiAnh đ vắng bng trn sinhngu đ lu, do cng việc qu bận mong cc bạn thng cảm . Cc bạn chỉ gim HaiAnh ở H Nội th cc cu lạc bộ anh ngữ ở địa chỉ no v thời gian hoạt động của cu lạc bộ với, HaiAnh muốn đến đ để tăng phản xạ ni của mnh
Cm ơn cc bạn rất nhiều


gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group