englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Sinh Ngữ Club >> Thnh vin mới xin ra mắt!!!

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: bebi109
 member
 ID 14488
 Date: 01/26/2007


Thnh vin mới xin ra mắt!!!
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
tui l thnh vin mới v cũng mới biết tiếng Anh quan trọng như thế no! mong cc bạn gip đỡ! tui muốn tự học tiếng Anh! nhưng khng biết phải bắt đầu từ đu v phương php như thế no? cm ơn sự gip đỡ!!!

gp kiến
 Reply: hoainam
 member
 REF: 90903
 Date: 03/15/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
well i think that, if you want to be better in english the first you have to love english, you have to realize that english is very very important with yourself after that you should find thae way that you think it is the most way for you, that you can study english any where any when you can

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group