englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Sinh Ngữ Club >> Cac ban co giong minh ko ?

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: ducben
 member
 ID 14197
 Date: 12/09/2006


Cac ban co giong minh ko ?
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
I want to become a new member
For get me not


gp kiến
 Reply: nguyendinhdung
 member
 REF: 89216
 Date: 12/14/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Yes I'm too
All of sudenly, I like English so much!


 
 Reply: newperson
 member
 REF: 89250
 Date: 12/16/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
i want to make friend with you

 
 Reply: manguon055
 member
 REF: 89290
 Date: 12/19/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
HELP ME!!!!!
Ti cũg l thnh vin mới
V Ti mong mọi người gip ti về phần ni anh văn ti thật sự khng tự tin khi ni một chủ đề no đ bằng anh văn
Cc Bc ai c phần mm no gip học ni post ln cho mọi người xem với cả ti nửa chứ
Thanks you very much


 
 Reply: josephzeal
 member
 REF: 89353
 Date: 12/23/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Ok!
Most of us are like English. So that,let's write by English, talk by English about everythings. Maybe, we are not good English, but we are learning. If We're wrong in some words or pharse, our friends will correct us
All right.


 
 Reply: hoainam
 member
 REF: 90908
 Date: 03/15/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
i agree wit you erverybody alway are behind you to help you

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group