englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Sinh Ngữ Club >> hi everybody!!!

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: thao91
 member
 ID 14018
 Date: 11/10/2006


hi everybody!!!
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Em cũng l người mới ma`.Em cung muốn cải thiện trnh độ tiếng Ang cn non yếu của mnh.Mọi người hy gip em nh!Cảm ơn mọi người rất nhiều!Thank you!Ilove you!!!

gp kiến
 Reply: sweetdream
 member
 REF: 88625
 Date: 11/11/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Tui cũng l thnh vin mới toanh n, tui cũng c mục đch như bạn. hy vọng sau khi l thnh vin thi trnh độ tiếng anh của tui kh hơn


 
 Reply: hatrang
 member
 REF: 88667
 Date: 11/15/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Hi...
I'm a new member,too.
We join this club, not only we want our english improve, but also we'll make many friends.I think, everyone'll togherther hepl. do you ok ?


 
 Reply: nnorisa
 member
 REF: 89086
 Date: 12/09/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
u speak english very well

 
 Reply: hagiang18
 member
 REF: 89731
 Date: 01/10/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
chao, mnh la thanh vien mi toanh , rat mong nhan s giup cua cac ban

 
 Reply: sunshine
 member
 REF: 89913
 Date: 01/16/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
xin chao.
minh cung la thanh vien moi tinh luon ne.
trang web nay rat bo ich cho nhung ai thich hoc tieng anh.
rat mong duoc lam quan voi tat ca cac thanh vien.


 
 Reply: sunshine
 member
 REF: 89914
 Date: 01/16/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
i think HATRANG is the one who speak e well.
please to make friend with HaTrang.
are y ok?


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group