englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Sinh Ngữ Club >> gởi cc bạn

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: nguyenbaovan
 member
 ID 13982
 Date: 11/02/2006


gởi cc bạn
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Hello everyone.
Mnh mới học sinh ngữ v nn mnh muốn cng cc bạn trao đổi thm nha .Thank you


gp kiến
 Reply: nguyenbaovan
 member
 REF: 88606
 Date: 11/09/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
My I introduce myseft .My name's Bao Van ,I am a boy I am 24 year old ,I am from Viet Nam .I want to learn English with everybody because my english very bad ,I very happy to learn English with all of you .I wish everyone all the best

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group