englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Tn dc, truyện cười >> Lỗi pht m tiếng Anh người Việt thường gặp

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: ngocylam
 member
 ID 23346
 Date: 11/27/2016


Lỗi pht m tiếng Anh người Việt thường gặp
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
6 lỗi pht m tiếng Anh người Việt thường gặp
Pht m chữ iz trong tất cả từ c đui es; pht m tiếng Anh bằng cch đnh vần; ni sai ở cuối từ... l một số lỗi của người Việt.
Cc bạn xem tiếp ở link bn dưới
http://anhngutome.edu.vn/article.php?link=6-loi-phat-am-tieng-anh-nguoi-viet-thuong-gap


gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group