englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
Truyện cổ tích

Tṛ chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Tán dóc, truyện cười >> Tiếng ba rọi...( bồi )

Bấm vào đây để góp ư kiến

 Post by: mtbha
 member
 ID 16110
 Date: 09/25/2007


Tiếng ba rọi...( bồi )
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Tiếng ba rọi...( bồi )

-Trước ṭa ly dị, cô vợ khai với ṭa :

My husband threats hit me see my mother many times.
Ông chồng tôi hăm đánh thấy mẹ tôi nhiều lần.

But today he out hand and hit me see my grandmother.
Nhưng hôm nay ổng ra tay đánh tôi thấy mụ nội tôi luôn.

Everyday, I make cow cakes, pig skin cakes for him.
Ngày nào tôi cũng làm bánh ḅ bánh da lợn cho ổng ăn.

But he told me that I don't know to make any handicapped pants.
Nhưng ông bảo tôi là tôi không biết làm cái quần qùe ǵ hết.

Day and night I only know how to watch ship movies.
Ngày và đêm tôi chỉ biết coi phim tàu mà thôi.

He said I'm sky horse.
Ổng ấy bảo tôi là thứ ngựa trời.

Everyday, I bring I disagree go hit cards eat money with a bunch of female horses in the neighborhood.
Ngày nào cũng xách "đ.." đi đánh bài ăn tiền với mấy con ngựa cái hàng xóm.

He forbids me to bring those female devils home no more.
Ổng cấm tôi không cho mấy con qủy cái đó đến nhà nửa.

Because they have too many stories and like say ugly people different.
V́ họ nhiều chuyện và thích nói xấu người khác.

My husband thinks he is delicious.
Ông chồng tôi tưởng ổng ngon lắm.

His friends are a bunch of buffalo heads and horse faces.
Bạn ông ấy toàn là lũ đầu trâu mặt ngựa.

Everyday they bring their empty asses to my house, eat, drink, play guitar and fart everywhere.
Ngày nào họ cũng xách "đ.. "không tới nhà tôi ăn uống đàn địt um xùm.

I testicle him go out the street and the truck run over break his head roll to the walk side with the eyes still blinking.
Tôi "dái " cho ổng có ngày đi ra đường xe cam nhông cán đứt đầu lăn vào lề mà hai mắt vẫn c̣n chớp chớp.

He angry and hit me.
Ổng giận dữ và đánh tôi.

-Cuối cùng, cô ấy nói :v́ vậy , tôi đă quyết định nói với ổng ấy là
"Sugar you you go, Sugar me, me go "

st
{@lụm bên lề by mtbha]

Welcome @ mtbha
@My♥Bloggóp ư kiến
 Reply: linhnguyen
 member
 REF: 96707
 Date: 10/25/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
thanks for share . it's so funny.

 
 Reply: huamanhhung
 member
 REF: 97013
 Date: 11/16/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Can kiem nguoi lam quen de chi minh hoc anh van day

 
 Reply: barthazo
 member
 REF: 98407
 Date: 05/22/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Thú thật tui đọc xong chẳng hiểu đầu đuôi, ư nghĩa ra sao sất...........

 
  góp ư kiến

 
 

 

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group