englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
Truyện cổ tích

Tṛ chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Song ngữ cười, bốc phét >> cười toàn tập.keke

Bấm vào đây để góp ư kiến

 Post by: tuongvy1993
 member
 ID 20432
 Date: 05/30/2015


cười toàn tập.keke
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
The Hen And The Dog

Jones : "Sorry, old man, that my hen got loose and scratched up your garden"

Smith : "That's all right, my dog ate your hen"

Jones : "Fine! I just ran over your dos and killed him".


11. Gà và chó

Jones : - Xin lỗi anh bạn v́ con gà nhà tôi sút chuồng và bới nát khu vườn của anh.

Smith : - Không sao đâu, con chó nhà tôi đă xơi tái con gà của anh rồi.

Jones : - Hay quá! Tôi vừa mới cán chết con chó nhà anh đây này.

12. Our Faults

"Once a friend of mine and I agreed that it would be helpful for each of us to tell the other all our faults"

"How did it work ?"

"We haven't spoken for five years".


12. T́nh bạn thẳng thắn

- Có lần một người bạn và tôi đồng ư nên nói cho nhau biết tất cả lỗi lầm của người kia ; như thế sẽ có ích cho cả hai.

- Kết cục thế nào?

- Suốt năm năm rồi bọn tôi không thèm nói chuyện với nhau nữa.

13. She's My Wife

One of the guest turned to a man by his side to criticize the singing of the woman who was trying to entertain them.

"What a terrible voice! Do you know who she is ?"

"Yes", was the answer. "She's my wife"

"Oh, I beg your pardon. Of course, it isn't her voice, really. It's the stuff she has to sing. I wonder who wrote that awful song ?"

"I did", was the answer.


13. Vợ tôi đó

Một vị khách quay sang một người ngồi bên và chê bai giọng ca của một phụ nữ đang hát giúp vui cho họ.

- Giọng ca ǵ nghe mà khiếp! Anh có biết bà ta là ai không?

- Biết chớ, - câu trả lời. - Vợ tôi đó.

- Ái chà, xin lỗi anh. Thực ra th́ không phải do giọng ca của chị ấy. Chính cái thứ hổ lốn mà chị ta buộc ḷng phải ca hát lên mới là khiếp. Tôi không hiểu đứa nào lại đi viết một bài ca kinh khủng như vậy?

- Tôi viết đấy.

14. The Difference Between Valor And Discretion

"What's the difference between valor and discretion ?"

"Well, to go to a swell restaurant without tipping the waiter would be valor"

"I see. And discretion ?"

"That would be to dine at a different restaurant the next day".


14. Can trường và tế nhị

- Can trường và tế nhị khác nhau ra làm sao?

- À, đi ăn ở một nhà hàng xịn mà không buộc boa cho bồi bàn tức là can trường.

- Ra thế. C̣n tế nhị?

- Tức là hôm sau nên chọn nhà hàng khác mà ăn.

15. Flattering

Critic : "Ah! And what is this ? It is superb! What soul! What expression!"

Artist : "Yeah ? That's where I clear the paint off my brushes".


15. Nịnh bợ

Nhà phê b́nh : - Ôi! Cái ǵ thế kia? Một bức tranh tuyệt vời! Quá sâu sắc! Quá tinh tế!

Họa sĩ : - Cái ǵ? Đó là chỗ tôi chùi cọ cho sạch sơn đấy.

16. Cigar Fruit

Gardener : "This is a tobacco plant in full flower, madam"

Dear Old Lady : "How very interesting! And how long will it be before the cigars are ripe ?"


16. Trái x́ gà

Người làm vườn : - Đây là cây thuốc lá đang nở hoa đó, thưa bà.

Mệnh phụ khả kính : - Hay quá nhỉ! Thế bao lâu nữa th́ x́ gà mới chín?

17. Downstairs And Upstairs

Downstairs : "Didn't you hear me pounding on the ceiling ?"

Upstairs : "Oh, that's all right. We were making a lot of noise ourselves".


17. Chuyện cư xá

Nhà tầng dưới : - Tôi nện lên trần nhà thế mà anh không nghe à ?

Nhà tầng trên: - Ồ, không sao đâu. Chính bọn tôi cũng đang làm inh ỏi cả lên đây này.

18. Time

"Don't you agree that Time is the greatest healer ?"

"He may be, but he's certainly no beauty specialist".


18. Thời gian

- Anh có đồng ư rằng Thời Gian sẽ chữa lành mọi vết thương không?

- Có thể đấy, nhưng chắc chắn Thời Gian không phải là chuyên gia thẩm mỹ rồi.

19. Borrowing Money

"Glad to see you, old man. Can you lend me five dollars ?"

"Sorry, but I haven't a cent with me today"

"And at home ?"

"They're all very well, thank you, very well".


19. Vay tiền

- Gặp anh thật quư hóa quá, anh bạn. Cho tôi vay mười đô được không?

- Rất tiếc là hôm nay tôi không có một xu trong người.

- C̣n ở nhà th́ sao?

- Ở nhà ai cũng khoả cả, cám ơn anh, khỏe lắm.

20. How Many Knaves Live In This Street ?

A wag asked his friend.

"How many knaves do you suppose live in this street besides yourself ?"

"Beside myself !" replied the other. "Do you mean to insult me ?"

"Well, then ?" said the first, "how many do you reckon including yourself ?"


20. Bao nhiêu kẻ bất lương?

Một kẻ thích đùa hỏi người bạn :

- Theo anh th́ ở phố này có bao nhiêu kẻ bất lương, không kể anh?

- Không kể tôi! - người kia kêu lên. - Bộ anh muốn sỉ nhục tôi đấy à?

- Chà, vậy th́ phố này có bao nhiêu kẻ bất lương, kể cả anh?

sưu tầm


góp ư kiến
 Reply: dunhatvy
 member
 REF: 106400
 Date: 07/21/2015


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Tiếng anh cũng hài nữa ak

 
  góp ư kiến

 
 

 

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group