englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Song ngữ cười, bốc pht >> come back with interesing stories. :))

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: mabxinh
 member
 ID 18987
 Date: 08/12/2011


come back with interesing stories. :))
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Little Johnny Boy

A new teacher was trying to make use of her psychology courses. She started her class by saying.

Everyone who thinks youre stupid, stand up!.

After a few seconds, Little Johnny stood up.

The teacher said, Do you think youre stupid, Little Johnny?
No, maam but I hate to see you standing there all by yourself
=)))))

Translation

Một gio vin mới vo nghề đang thử p dụng mn tm l của mnh. C ấy bắt đầu bi giảng bằng cch ni :
" Em no nghĩ rằng mnh ngu ngốc th hy đứng ln!"
Sau một vi giy, b Johnny đứng dậy.
Gio vin ni, "Em nghĩ rằng mnh ngu ngốc hả Johnny?"
" Khng, thưa c nhưng em khng thch phải nhn thấy c đứng đ một mnh ạ "

2. Learning From Teachers

Eight-year-old Sally brought her report card home from school. Her marks were good...mostly A's and a couple of B's.

However, her teacher had written across the bottom: "Sally is a smart little girl, but she has one fault. She talks too much in school. I have an idea I am going to try, which I think may break her of the habit."
Sally's dad signed her report card, putting a note on the back: "Please let me know if your idea works on Sally because I would like to try it out on her mother."

Translating :

C b Sally 8 tuổi mang phiếu thnh tch học tập từ trường về nh. Điểm số của b rất tốt...hầu hết l điểm A v một vi điểm B
Tuy nhin, gio vin viết một cu ở cuối phiếu : " Sally l một c b thng minh, nhưng c b lại mắc phải một lỗi. C b ni qu nhiều ở trường. Ti c một tưởng, ti hy vọng c thể lm thay đổi thi quen ny của c b".
Bố c b k vo phiếu thnh tch v viết thm một dng nhắn lại :" Lm ơn cho ti biết tưởng của c c hiệu quả với Sally khng bởi v ti muốn thử tưởng đ với mẹ con b.

=))))))

Trung tm anh ngữ DAS
Số 105, ng 76, phố Cha H, Cầu Giấy, H Nội
Điện thoại : 043 767 5042
Email : enquiries@das.edu.vn
Wesite : www.das.edu.vn


gp kiến
 Reply: haiyen13
 member
 REF: 106092
 Date: 05/28/2015


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
cũng th vị đấy chứ .hihi. thch đọc truyện song ngữ

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group