englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Song ngữ cười, bốc pht >> Nasty comment

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: mabxinh
 member
 ID 18925
 Date: 07/11/2011


Nasty comment
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
A new business was opening and one of the owner's friends wanted to send him flowers for the occasion. They arrived at the new business site and the owner read the card,.... "Rest in Peace."

The owner was angry and called the florist to complain.

After he had told the florist of the obvious mistake and how angry he was, the florist replied,

"Sir, I'm really sorry for the mistake, but rather than getting angry, you should imagine this: somewhere, there is a funeral taking place today, and they have flowers with a note saying,... 'Congratulations on your new location!'"


Note : nếu c g rắc rối trong lc dịch th hy tham khảo đoạn dịch của chng ti dưới đy v comment nha!!!!!!!!!


Translate :

Lời chỉ trch bực bội

- Một cng ty mới thnh lập v bạn b của người chủ cng ty gửi hoa chc mừng anh ta nhn sự kiện đ. Họ gửi hoa đến trụ sở của cng ty v người chủ cng ty đọc tấm thiệp..." Hy an nghỉ"

- Người chủ cng ty v cng tức giận v gọi điện đến người bn hoa phn nn

- Sau khi anh ta ni với người bn hoa về sai lầm r rng đ v ng ta tức giận đến mức no, người bn hoa trả lời

- " Thưa ngi, ti thực sự lấy lm tiếc cho sai st đ , nhưng thay v tức giận, ngi nn tưởng tưởng điều ny : ở một nơi no đ đang diễn ra đm tang ngy hm nay v b hoa họ nhận được sẽ c dng chữ ..." chc mừng vị tr mới của bạn''.

Trung tm anh ngữ DAS
Số 105, ng 76, phố Cha H, Cầu Giấy, H Nội
Điện thoại : 043 767 5042
Email : enquiries@das.edu.vn
Wesite : www.das.edu.vngp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group