englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Song ngữ cười, bốc pht >> an interesting story...Clever student

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: mabxinh
 member
 ID 18907
 Date: 06/30/2011


an interesting story...Clever student
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien

A teacher is giving a science class and talking about the Earth and its movements around the Sun. "What's the axis of the Earth?" the teacher asks. And a student answers. "It's an imaginary line which passes from one pole to the other, and on which the earth revolved."
Very good," the teacher replies. "Now, could you hang your clothes on that line?"
"Yes, sir," the student replies.
Surprised, the teacher responds, "Oh, really? What sort of clothes, if you don't mind me asking?"
And the student replies, "Imaginary clothes."

Translating :
Một thầy gio trong tiết học khoa học v ni về Tri Đất v sự chuyển động của n quanh mặt trời. " Trục của Tri Đất l g ?'' thầy gio hỏi. V một sinh vin trả lời: đ l một đường trục tưởng tượng m nối từ cục nọ tới cục kia, v trn trục đ, tri đất xoay trn.
Rất tốt, thầy gio trả lời. '' Vậy em c thể treo quần o trn ci trục đ khng?''
''Dạ, c thưa thầy'' sinh vin trả lời
thầy gio v cng ngạc nhin: '' ồ, thật sao, loại quần o no vậy, nếu em khng phiền về thắc mắc của thầy.
V sinh vin thản nhin trả lời '' quần o tưởng tượng ạ''.

Trung tm anh ngữ DAS
Số 105, ng 76, phố Cha H, Cầu Giấy, H Nội
Điện thoại : 043 767 5042
Email : enquiries@das.edu.vn
Wesite : www.das.edu.vn


gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group