englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
Truyện cổ tích

Tṛ chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Song ngữ cười, bốc phét >> read to relax : TÔI KHÔNG MUỐN ĐI BỘ VỀ NHÀ

Bấm vào đây để góp ư kiến

 Post by: dandelionvmvr
 member
 ID 17096
 Date: 07/18/2008


read to relax : TÔI KHÔNG MUỐN ĐI BỘ VỀ NHÀ
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
I didn’t want to walk home
Mrs Brown’s old grandfather lived with her and her husband. Every morning he went for a walk in the park and came home at half past twelve for his luch
But one morning a police car stopped outside Mrs Brown’s house at twelve o’clock, and two policemen helped Mr Brown to get out .One of them said to Mrs Brown “ the poor old gentlmen lost his way in the park and telephone to us for help ,so we sent a car to bring him home “Mrs Brown was very surprised but she thanked the policemen and they left .
“ but , grandfather , “,she then said “you have been to that park nearly every day for twenty years .How did you lose your way there ?”
The old man smiled , closed one eye and said : “ Ididn’t quite lose my way , i just got tired and i didn’t want to walk home
Tôi không muốn đi bộ về nhà
Ông ngoại của bà Brown sống với vợ chồng bà .Mỗi sáng ông đi dạo trong công viên và trở về nhà lúc 12 giờ 30 phút để ăn cơm trưa
Nhưng một sáng nọ , xe cảnh sát dừng ngay ngoài nhà Brown lúc 12 giờ , và hai viên cảnh sát đă giúp ông già Brown ra khỏi xe .Một viên cảnh sát nói với bà Brown “Ông già đáng thương này bị lạc trong công viên và gọi điện thoại nhờ chúng tôi giúp đỡ , v́ vậy chung tôi đă đưa xe tới chở ông về nhà “ Bà Brown rất ngạc nhiên nhưng bà vẫn cảm ơn viên cảnh sát và họ ra về
“Nhưng ông ơi “ rồi bà nói “ 20 năm nay hầu như ngày nào ông cũng đến công viên đó .Thế th́ làm sao ông đi lạc đựoc ở đó hả ông ?
Ông già mỉm cười nheo mắt nói “Ông hoàn toàn không đi lạc đâu. Ông chỉ cảm thấy mệt và không muốn đi bộ về nhà thôi!”


http://www.englishrainbow.com
góp ư kiến
 Reply: manhphu
 member
 REF: 98685
 Date: 07/27/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
He's so intelligent and funny,thanks for your story !
^_^


 
 Reply: storm123
 member
 REF: 98864
 Date: 09/15/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
good story, so funny!!^_^

 
  góp ư kiến

 
 

 

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group