englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Song ngữ cười, bốc pht >> hehe

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: minh21
 member
 ID 16523
 Date: 12/07/2007


hehe
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Thu Kiều cng với Thu Vn
Ăn no tắm mt ra sn đọ đi
Đi Kiều th b t teo
Vn to hơn t th hơi hắc lo
Đi Kiều vừa trắng vừa trn
Đi Vn cn trắng cn trn hơn nhiều


gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group