englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Song ngữ cười, bốc pht >> thế giới

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: minh21
 member
 ID 16513
 Date: 12/06/2007


thế giới
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
ba ng PuTin , But v Nng Đức Mạnh ngồi ni chuyện
ng PuTin khoe tu ngầm của Nga bắn trăm pht trăm trng
hai ng kia bảo : pht PuTin bảo ờ th sao số 1met
ng BUt bảo tn lửa của Mĩ bắn pht no trng pht đấy
Hai ng kia bảo: pht But bảo Ờ th sai số 1 met
ng Mạnh bảo phụ nữ Việt Nam đẻ bằng mồm
hai ng kia bảo:pht
ng Mạnh bảo ờ th sai số 1 mt


gp kiến
 Reply: phuonganhcool
 member
 REF: 100714
 Date: 05/10/2012


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
he he buong cuoi qua..... http://xaydungsonha.com.......

 
 Reply: lindatran
 member
 REF: 106058
 Date: 05/24/2015


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
i! lạy hồn! ci ny m đến tai mấy ổng l coi như tiu ri nhỉ.

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group