englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Song ngữ cười, bốc pht >> lại tui n

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: minh21
 member
 ID 16499
 Date: 12/05/2007


lại tui n
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
thế giới động vật
chu chấu , ốc sen v rết cng đến nh chu chấu uống bia đang uống th bia hết
by giờ cn người đi mua bia : ốc sn ni ti đi chậm thế ny th khng thể đi được Chu Chấu bảo ti đi th bia cn ton bọt v tui bay nhanh qu
cuối cng rết đi
chu chấu v ốc sn chờ mai m khng thấy rết mang bia về nn đi tm
mở cửa ra th thấy RẾT ĐANG BUỘC GIY


gp kiến
 Reply: hoahuyen
 member
 REF: 98078
 Date: 03/14/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
cu chuyện kh th vị nhỉ? ai trn đời cũng c khuyết điểm nhỉ?

 
 Reply: daicalong
 member
 REF: 99896
 Date: 02/12/2010


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
thoi di may pa chang`
reng wa ha !
do gai di~~~~~~~~~~~


 
 Reply: songque
 member
 REF: 100356
 Date: 11/14/2010


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
hay đấy. nghĩa nữa chứ

 
 Reply: haiyen13
 member
 REF: 106095
 Date: 05/28/2015


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
đọc m bật cười vs bạn lun ak. mnh thch bạn rồi đ,đăng mấy truyện dễ thương qu đi mất.

 
 Reply: muaphoco
 member
 REF: 106895
 Date: 09/20/2015


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Khng ai l khng c nhược điểm v vậy đừng bao giờ đi tm điều g đ qu cầu ton. Sẽ khng bao giờ tm ra được.

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group